Saturday, 24 November 2012

Apakah kerjaya yang sesuai anda ceburi dengan ijazah yang anda miliki itu? Nyatakan beberapa sebab anda memilih kerjaya itu.

Ramai graduan yang masih menganggur pada ketika ini adalah disebabkan kerjaya yang dipilih oleh mereka tidak setaraf dengan kelayakan dan ijazah yang diperlukan untuk sesebuah pekerjaan. Hal ini disebabkan ijazah yang dimiliki jauh menyimpang dan tidak ada kaitan dengan kerjaya yang ingin dipohon.

Kerjaya yang saya fikirkan sesuai dengan ijazah saya adalah menjadi seorang usahawan dengan membuka sebuah perniagaan sendiri. Perniagaan yang ingin diusahakan adalah membuka sebuah stesen minyak. Terdapat beberapa sebab mengapa saya memilih untuk menceburi kerjaya keusahawanan ini. Sebab utama adalah, sewaktu di universiti saya banyak mempelajari hal-hal berkaitan keusahawanan selaras dengan ijazah yang saya miliki iaitu Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan. Di dalam bidang ini, saya telah mengambil mata pelajaran keusahawanan di mana di dalam subjek tersebut saya mempelajari banyak hal berkaitan cara-cara untuk membuka perniagaan bermula daripada pinjaman modal sehingga pengurusan kewangan dan banyak lagi ilmu-ilmu yang berkaitan.

Sebab kedua yang menyakinkan saya untuk menceburi bidang keusahawanan ini adalah disebabkan potensi yang luas yang ada pada perniagaan stesen minyak. Ini kerana kepesatan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyak bilangan kenderaan yang akan dijangka pada tahun mendatang hasil daripada keperluan untuk menampung bilangan penduduk dan kenderaan yang semakin banyak. Sebagai contoh, di sintok sahaja bilangan penduduk dan kawasan perumahan mula meningkat begitu juga dengan bilangan kenderaan. Oleh itu saya memilih sintok sebagai lokasi strategik untuk saya membuka perniagaan.

Sebab lain juga adalah, saya mempunyai pengalaman dalam menguruskan stesen minyak. Ini kerana saya pernah bekerja di salah sebuah stesen minyak. Melalui pengalaman ini, saya belajar banyak perkara, salah satunya adalah pengurusan kewangan stesen minyak, pengendalian mesin pam minyak, pengurusan pembekal barang, gelagat pengguna dan lain-lain.
Oleh itu, kerjaya keusahawanan sangat sesuai buat saya selaras dengan kursus yang pelajari semasa menuntut di Universiti Utara Malaysia sebagai pelajar jurusan Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan.   

No comments:

Post a Comment