Saturday, 24 November 2012

Apakah kerjaya yang sesuai anda ceburi dengan ijazah yang anda miliki itu? Nyatakan beberapa sebab anda memilih kerjaya itu.

Ramai graduan yang masih menganggur pada ketika ini adalah disebabkan kerjaya yang dipilih oleh mereka tidak setaraf dengan kelayakan dan ijazah yang diperlukan untuk sesebuah pekerjaan. Hal ini disebabkan ijazah yang dimiliki jauh menyimpang dan tidak ada kaitan dengan kerjaya yang ingin dipohon.

Kerjaya yang saya fikirkan sesuai dengan ijazah saya adalah menjadi seorang usahawan dengan membuka sebuah perniagaan sendiri. Perniagaan yang ingin diusahakan adalah membuka sebuah stesen minyak. Terdapat beberapa sebab mengapa saya memilih untuk menceburi kerjaya keusahawanan ini. Sebab utama adalah, sewaktu di universiti saya banyak mempelajari hal-hal berkaitan keusahawanan selaras dengan ijazah yang saya miliki iaitu Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan. Di dalam bidang ini, saya telah mengambil mata pelajaran keusahawanan di mana di dalam subjek tersebut saya mempelajari banyak hal berkaitan cara-cara untuk membuka perniagaan bermula daripada pinjaman modal sehingga pengurusan kewangan dan banyak lagi ilmu-ilmu yang berkaitan.

Sebab kedua yang menyakinkan saya untuk menceburi bidang keusahawanan ini adalah disebabkan potensi yang luas yang ada pada perniagaan stesen minyak. Ini kerana kepesatan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyak bilangan kenderaan yang akan dijangka pada tahun mendatang hasil daripada keperluan untuk menampung bilangan penduduk dan kenderaan yang semakin banyak. Sebagai contoh, di sintok sahaja bilangan penduduk dan kawasan perumahan mula meningkat begitu juga dengan bilangan kenderaan. Oleh itu saya memilih sintok sebagai lokasi strategik untuk saya membuka perniagaan.

Sebab lain juga adalah, saya mempunyai pengalaman dalam menguruskan stesen minyak. Ini kerana saya pernah bekerja di salah sebuah stesen minyak. Melalui pengalaman ini, saya belajar banyak perkara, salah satunya adalah pengurusan kewangan stesen minyak, pengendalian mesin pam minyak, pengurusan pembekal barang, gelagat pengguna dan lain-lain.
Oleh itu, kerjaya keusahawanan sangat sesuai buat saya selaras dengan kursus yang pelajari semasa menuntut di Universiti Utara Malaysia sebagai pelajar jurusan Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan.   

Kenal pasti suatu isu politik semasa luar negara. Bincangkan.

Sekarang ini, banyak isu-isu politik luar negara yang sudah menjadi bahan perbualan masyarakat Malaysia. Penduduk Malaysia kini bukan sahaja tertarik untuk mengetahui malah ada yang lebih arif jika isu-isu politik semasa luar negara dibincangkan. Kali ini, kita juga akan membincang tentang isu politik luar negara tetapi tidaklah seperti perbualan-perbualan mereka di kedai kopi, kita akan menjurus secara sepintas lalu mengenai satu isu politik luar negara tanpa mengkritik atau membandingkan mana-mana pihak.

Kali ini kita akan berbicara tentang isu keselamatan penggunaan nuklear dalam aspek antarabangsa. Secara amnya, kebanyakan negara mengambil dan  menjalankan kajian bahan nuklear ini adalah untuk tujuan yang baik, yakni digunakan sebagai sumber gantian yang lebih efisyen berbanding sumber-sumber lain. Namun, penggunaan bahan nuclear ini bukan sahaja memberikan pandangan buruk dari negara lain, bahkan boleh memudaratkan negara itu sendiri. Contohnya seperti berlakunya kemalangan kebocoran nuklear di Fukushima, Jepun pada tahun yang lalu, bantahan terhadap penggunaan tenaga elektrik nuklear semakin kuat. Pada masa ini, situasi di Semenanjung Korea masih meruncing. Oleh sebab itu, Sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear ke-2 diadakan di Seoul, Republik baru-baru ini. Presiden Republik Korea, Lee Myung-bak berkata, sidang kali ini bertujuan mewujudkan dunia yang bebas daripada senjata nuklear, berusaha mengurangkan dan meningkatkan kawalan terhadap bahan nuklear. 

Masyarakat antarabangsa kini memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap keselamatan nuklear dan meningkatkan kerjasama dalam bidang tersebut. Tetapi, seiring dengan penggunaan tenaga nuklear dalam lingkungan yang semakin luas, risiko juga semakin meningkat tentang bahan nuklear merebak atau hilang. Keadaan ini menyediakan peluang kepada pengganas dan pertubuhan jenayah antarabangsa untuk memperoleh bahan nuklear, ini kerana bahan nuclear ini berpotensi menjadi bahan senjata yang sangat berbahaya dan mampu mengancam keselamatan sesebuah negara.  

Beberapa aspek utama yang perlu dititik beratkan dalam menangani masalah ini antaranya meningkatkan kerjasama antarabangsa untuk mencegah keganasan dalam bidang nuklear dan meningkatkan kerjasama untuk membanteras penyeludupan bahan nuklear dan bahan yang bersifat radioaktif. Kedua, menyelaraskan hubungan antara keselamatan nuklear dengan penggunaan tenaga nuklear secara damai. Komuniti antarabangsa harus boleh berdamai dan berbincang agar tiada salah faham antara negara dalam aspek penggunaan bahan nuclear ini.

Secara kasarnya apa yang dilihat kebanyakan di kaca television lebih menjurus bahan nuklear ini sebagai suatu masalah, namun banyak kebaikan yang boleh wujud melaluinya. Oleh itu, penggunaannya haruslah dititikberatkan dari masa ke semasa bagi mengelak masalah lain berlaku.